fbpx

Právní základy

1. Vojtěch Rajdus, IČ: 75893584, Sídlem Rudná 483/4, Ostrava-Vítkovice, PSČ 700 30, , dále jen jako „Zprostředkovatel“ je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má povinnost provést identifikaci zákazníka a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

2. Dojde-li mezi zprostředkovatelem a zákazníkem – spotřebitelem ke sporu, má zákazník – spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

3. Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena v Podmínkách ochrany osobních údajů.

4. Nepoužíváme cookies 🙂

5. Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od  zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat zprostředkovatele e- mailem zaslaným na adresu info@vojtechrajdus.cz nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči RK okamžikem doručení oznámení o odstoupení RK. RK potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem jeho přijetí. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže zprostředkovatel poskytl Objednateli nebo zájemci na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

6. Nabídky obsažené na internetových stránkách www.acityreality.cz mají pouze informativní charakter. Inzerce A-city nemo s.r.o. není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. 

aktualizace 01.10.2023

Právní služby naši kanceláři zajišťuje

ZDARMA vám uděláme tržní odhad vaší nemovitosti.

Zadejte níže vaše telefonní číslo a e-mail a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.